גלוזשטיין (קוטון) שושנה ז"ל - (27/07/1907 - 15/05/1982)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_8548668774