חורף 2018 / 2017 - טבלת משקעים מפורטת לפי תאריכים

משקעים / גשם • 30/1/2018 כניסות

טבלת רכוז