עקב פגיעה בקו מים באיזור הקוטגים סוגרים לצורך תיקון כחצי שעה את המים. באיזור שכונת הקוטגים

מזכירות • כניסות

עקב פגיעה בקו מים באיזור הקוטגים סוגרים לצורך תיקון כחצי שעה את המים. באיזור שכונת הקוטגים