לוי (גיבלי) רבקה ז"ל - (01/01/1900 - 18/07/1965)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות