יציאה לחופשה - אריק בן מרגי

מזכירות • כניסות

בין התאריכים 21.4-1.5.19 אהיה בחופשה.

מחליף אותי אבי פיס 0546693010

חג שמח וכשר לכולם.

 

אורלי סטוט

מזכירות הגושרים

mazkhag@hagoshrim.co.il

04-6956212

054-6693206