בן מיור (בן מאיר) שמואל ז"ל - (01/01/1900 - 21/01/1959)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_1211664238