ישראלי אלי ז"ל - (12/06/1926 - 18/07/2016)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_7761337196