לצר רחל (מינה) ז"ל - (10/10/1904 - 02/11/1989)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_2936579957