שם טוב שלום ז"ל - (15/12/1930 - 08/12/2008)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות

summday_6548739818