הנהלת האג"מ

קהילה ואג"מ • 25/12/2017 כניסות

פרוטוקולים הנהלת אג"מ
==================

2018

******************************
חברי הנהלת האג"מ נכון ל 01/01/2018

יונתן גל
אורית גלבר
ערן דמרי
רותם שביט
עוזי בן שמואל
יגאל עידן
שלומי זהר
דבורה בר
יקיר רחמים