בר שרה (שרק'ה) ז"ל - (08/10/1924 - 27/06/2012)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_2815328439