רוטשילד חיים ז"ל - (27/03/1909 - 04/07/2006)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות

summday_6968515498