חבלין (בן מובחר) מלכה ז"ל - (01/01/1900 - 15/11/1975)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_2849259984