חנוכי אורי ז"ל - (22/09/1927 - 30/05/1991)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_7749115444