בעוד 10 דקות הפסקת חשמל ל5 דק לצורך טיפול גנראטור

מזכירות • כניסות

בעוד 10 דקות הפסקת חשמל ל5 דק לצורך טיפול גנראטור