יש תקלת אינארנט כללית. הארכת תיקון בין שעתים לשלש

מזכירות • כניסות

יש תקלת אינארנט כללית. הארכת תיקון בין שעתים לשלש