צמיחה דמוגרפית

קהילה ואג"מ • 26/12/2017 כניסות

מצב דמוגרפי - בסוף שנת 2017 קיבוץ הגושרים מונה 178 חברים בחברות מלאה ו 58 חברים במעמד של ניתוק כלכלי, כמו כן חיים בהגושרים 48 חברים במעמד של חברות באג"מ בלבד (מתיישבי ההרחבה הקהילתית).

קליטה