מנדל שושנה ז"ל - (18/08/1912 - 15/02/1981)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_1187855361