זכאי (זקימוביץ) מלסניק גניה ז"ל - (01/01/1910 - 20/01/1998)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_7865757935