בן שושן יקים ז"ל - (23/04/1923 - 25/02/1996)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות