לוי משה ז"ל - (22/08/1922 - 20/07/2003)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_4762497472