ריסוס בלולים

תושבים • כניסות

איזור הלולים רוסס, מתבקשים להמנע מלהגיע לאזור זה.