בן ארצי (סלומון) חווה ז"ל - (24/06/1931 - 16/10/1993)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות

summday_9412543588