הופנפוגל (סטבקובסקי) הדסה ז"ל - (01/01/1900 - 24/11/1997)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_8145886695