מהודר יצחק ז"ל - (16/02/1903 - 11/01/1981)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_3384435748