תקנונים

מזכירות • 26/12/2017 כניסות

חוזה חכירה - 1994

תקנון האגודה 2008

תקנון אג"מ

תקנון פנסיה

תקנון קרן עזרה הדדית

תקנון סעוד - קרן מילואים

תקנון הצבעה בקלפי

תקנון צמיחה דמוגרפית