שטרנגר (רחמילביץ) הלה (הלנה) ז"ל - (01/01/1900 - 11/08/1984)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות