מהמרפאה

תושבים • כניסות

ד'ר אלנר יקבל מחר בין השעות 10:10-12:20. קבלת אחות כרגיל.