מכירת פרי

תושבים • כניסות

מכירת פרי תתקיים מחר בשעה 18:30 ולא היום