מדידת משקעים - מדידה שוטפת חורף 2017-2018

משקעים / גשם • 30/1/2018 כניסות

מדידה אחרונה - 12/06/2018 - 1.5 מ"מ.

☔️ סיכום חודש אפריל 2018 - 31.0 מ"מ.

☔️ סיכום חודש מרץ 2018 - 10.3 מ"מ.

☔️ סיכום חודש פברואר 2018 - 93.3 מ"מ.

☔️ סיכום חודש ינואר 2018 - 223.3 מ"מ.

☔️ סיכום חודש דצמבר 2017 - 48.9 מ"מ.

☔️ סיכום חודש נובמבר 2017 - 28.7 מ"מ.

☔️ סיכום חודש אוקטובר 2017 - 15.8 מ"מ

☔️ מתחילת חורף 2018 - 2017 ירדו 469.3 מ"מ שמהווים 79.3 אחוז מהממוצע הרב שנתי

summday_1425965696