מדידת משקעים - מדידה שוטפת חורף 2017-2018

משקעים / גשם • 30/1/2018 כניסות

* מדידה אחרונה - 21/02/2018 - 6.7 מ"מ.

☔️ סיכום ביניים חודש פברואר 2018 - 77.8 מ"מ.

☔️ סיכום חודש ינואר 2018 - 222.5 מ"מ.

☔️ סיכום חודש דצמבר 2017 - 48.9 מ"מ.

☔️ סיכום חודש נובמבר 2017 - 44.5 מ"מ.

☔️ סיכום חודש אוקטובר 2017 - 15.8 מ"מ

☔️ מתחילת חורף 2018 - 2017 ירדו 393.7 מ"מ שמהווים 66.7 אחוז מהממוצע הרב שנתי

summday_1425965696