ברוך מרים ז"ל - (15/07/1932 - 23/06/2015)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות