גשם: מדידה אחרונה - 13/05/2018 - 1.1 מ"מ. מתחילת חורף 2018 - 2017 ירדו 467.8 מ"מ שמהווים 79.3% מהממוצע הרב שנתי

לוח אירועים • 22/4/2018 כניסות