בן יוסף יגאל ז"ל (01/01/1956 - 31/01/1956)

הנצחה - ילדים • 28/12/2017 כניסות