כהן שמואל ז"ל - (26/01/1926 - 01/01/2001)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_1177887458