שמחאי צילה ז"ל - (25/02/1914 - 10/02/1988)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 26/12/2017 כניסות

summday_6429852985