הניתוקים. ימשכו בשעה הקרובה.

מזכירות • כניסות

הניתוקים. ימשכו בשעה הקרובה.