וועדות

מזכירות • 25/12/2017 כניסות

נכון ל 25/12/2017

ועדת ביקורת
מבקר הקיבוץ - נועם קדמן
מיייקל סטוט - מרכז הועדה

ועדת תכנון
דן בן שמואל - מרכז הועדה

ועדת פנסיה
אריאלה בדר - מרכזת הועדה
יעלי פרץ
עפר כהן
נורית רוטשילד
רחל אשכנזי

צוות רווחה
ציפי נחשון - מרכזת הועדה