כץ משה ז"ל - (25/03/1910 - 29/12/1991)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_7278139242