חינוך

קהילה ואג"מ • 25/12/2017 כניסות

חברי הנהלת חינוך נכון ל 01/01/2018
רותם שובל
צאלה נחשון
רוית בן עמי
נורית רוטשילד
שני גלבר
ליאור הר שגיא

=================

גיל רך

חינוך בלתי פורמלי

חינוך - ספריית ווידאו
ילדי גן נרקיס בטיול בעמק - דצמבר 2017
הכנת חנוכיות ופתיחת בית גידול לאפרוחים

נחשיל בגן נרקיס - מאי 2017