מכירת פרי

תושבים • כניסות

תזכורת, היום בשעה 18:30 מכירת פרי ליד חדר האוכל