הנצחה - חללי צה"ל

אבנרי יוסף (יוספי) ז"ל (04/06/1951 - 06/10/1973)
אבנרי יוסף (יוספי) ז"ל (04/06/1951 - 06/10/1973)