ספר טלפונים וכתובות דואר

מידע שימושי • 25/12/2017 כניסות

משרדי מזכירות
=============

מזכירות טכנית טל': 04-6956212, דוא"ל: mazkhag@hagoshrim.co.il
מזכירות טכנית-פאקס: 04-6956207
דואר טל': 04-6956681
משרד מנהל/ת קהילה ואג"מ טל': 04-6956213
משרד מנהל/ת עסקים טל': 04-6956214
משאבי אנוש טל': 04-6956215
רשמת (משרד) טל':
השכרת דירות (משרד) טל': 04-6956358
ביטוח (משרד) טל': 04-6956262

בריאות וסעוד
===========

מרפאת הגושרים טל': 04-6956277
בית רחל (סעודי) טל': 04-6956276

חינוך
======

רכזת חינוך טל': 04-6956810
גן כלנית טל': 04-6956436
גן נורית טל': 04-6956394
גן נרקיס טל': 04-6956441
גן רקפת טל': 04-6956440
מרכזון פשוש טל': 04-6956489
מרכזון סלעית טל': 04-6956880
מרכזון שכבת נעורים טל': 04-6956603

אג"מ וקהילה
===========

ספריה
נוי
מועדון לחבר