סידי משה ז"ל - (29/09/1928 - 31/08/1995)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_7781659636