שמות חברי הנהלת אגש"ח הגושרים

נכון לתאריך ינואר 2018

יו"ר - שי זינדרמן
נציגי ציבור:
1) נילי שמי
2) בר יורם
3) דן בן-שמואל
4) עפרה פלח
5) רמי ברוך
6) עלי רביד
7) משה בן שושן
8) פיס אבי
9) חיים חבלין

נוכחים בישיבות באופן קבוע:
מנהל/ת עיסקי
מנהל/ת קהילה