דרורי מיכאל ז"ל - (21/05/1929 - 24/06/1997)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_1982444911