תקלה בשנאי בחברת חשמל. גרומת לניתוקים אין כרגע צפי. לתיקון מוחלט היתכנו ניתוקים

מזכירות • כניסות

תקלה בשנאי בחברת חשמל. גרומת לניתוקים אין כרגע צפי. לתיקון מוחלט היתכנו ניתוקים