ישראלי (מורי) שושנה (שושניק'ה) ז"ל - (08/09/1926 - 05/03/1999)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_2998575648