לוי (קטן) יהודית ז"ל - (05/03/1922 - 15/05/1981)

הנצחה - חברים, הורים, בני משפחה ואחרים • 27/12/2017 כניסות

summday_4864499254