חיסוני כלבת

תושבים • כניסות

חיסוני הכלבת יבוצעו מחר ולא היום כפי שפורסם