משקעים / גשם

לחץ כאן לנתוני המשקעים - רב שנתי ורכוז עונת הגשם הנוכחית.